דברים טפשיים ששמעתי מנציג שלטון ~דבריםטפשייםששמעתימנציגשלטון@fediverse.blog

There are 0 authors on this blog:

Latest articles

מכה בסנוורים

טוב שזו לא תקיפת שוטר

גרמניה

החירות לא יתומה

לא לערב הורים

טכניקה להפחדת נחקרים

הסוכן והקורבן

אז מי הוא מי ?

נזיפה על איחור

אירוע לא פוליטי

החוק והשופט

וזה עוד לא נחשב בית משפט צבאי